ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ ลงนามถวายพระพร